fbpx

TOIMITUSEHDOT

Viimeksi päivitetty 25.11.2020

Näiden Jen’s Finland Oy:n (“Yhtiö”) Ehtojen voimassaolo alkaa edellä mainitusta päivästä, ja ne korvaavat sivuilla mahdollisesti aiemmin julkaistut toimitusehdot.

Ehtoja sovelletaan sinun ja Yhtiön välillä (Jen’s Finland Oy, y-tunnus 2784485-2, osoite c/o Jenni Vanhanen, Ilmarisentie 4 B 7, 03100 NUMMELA, sähköposti jenni@iltamaa.fi).

Yleistä

Yhtiö ei vastaa siitä, että tietty tuote on saatavilla verkkokaupassa tai löytyy Yhtiön varastosta. Yhtiö pidättää oikeuden perua tilauksen mikäli tuotteen saatavuustiedot tilaushetkellä ovat virheellisiä. Tällaisissa tapauksissa Yhtiö ottaa sinuun mahdollisimman pian yhteyttä sähköpostitse.

Yhtiö pidättää myös oikeuden perua tilauksen tai muuttaa tilauksen hintaa mikäli ostetun tuotteen hinta on ollut virheellinen esimerkiksi kaupan teknisen virheen tai inhimillisen erheen johdosta.

Sinulla ei ole oikeutta palauttaa tai vaihtaa Yhtiön tuotteita tai perua tehtyä kauppaa ellei muuten ole nimenomaisesti näissä Ehdoissa todettu.

Maksut

Maksuvälineet

Voit maksaa ostokseksi käyttäen yleisesti käytössä olevia pankki- ja luottokortteja kuten Visa, Visa Electron ja Master Card tai Mobile Pay.

Maksuehdot

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron (ALV) soveltuvin osin. Hinnat on ilmoitettu euroina.

Omistusoikeus kaikkiin tuotteisiin säilyy Yhtiöllä siihen asti kunnes tuotteet on maksettu kokonaisuudessaan. Yhtiöllä tai sen maksupalveluntarjoajalla on oikeus periä korkolain 4 §:n 1 momentissa mainittua viivästyskorkoa viivästyneiltä maksuilta.

Niiden tuotteiden osalta, joiden kohdalla maksu suoritetaan jälkikäteen (kuten koulutus- ja suunnittelupalvelut), maksuehto on 14 päivää netto.

Toimitus

Toimitusmaksut vahvistetaan tilauksen yhteydessä Yhtiön voimassaolevan toimitusmaksuhinnaston mukaisesti. Toimitukset pyritään lähettämään pian ja viimeistään 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Yhtiö ei takaa, että tuotteita pystytään toimittamaan kaikkiin toimituskohteisiin etenkään Suomen ulkopuolella.

Tilaamalla verkkokaupasta tuotteet sitoudut ottamaan tilauksen vastaan. Et voi esimerkiksi käyttää peruutus/palautusoikeuttasi (siltä osin kuin sellainen soveltuu) jättämällä noutamatta tuotteen sen jälkeen kun olet saanut tiedon sen saapumisesta. Mikäli et nouda pakettia, Yhtiö ei vastaa paketille laiminlyöntisi johdosta aiheutuvasta vahingosta. Lisäksi Yhtiö veloittaa palautuvista paketeista Yhtiölle aiheutuvasta ajanhukasta ja kustannuksistal, kuitenkin vähintään 20 euroa / palautunut paketti.

Peruutusoikeus

Mikäli ostat Yhtiön tuotteita kuluttajana, sinulla on rajallinen oikeus peruuttaa etämyyntinä tekemäsi kauppa ilmoittamalle Yhtiölle peruutuksesta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut toimituksen. Peruutuksen käsittelemistä varten sinun tulee pyytää peruutuslomaketta osoitteesta myynti@iltamaa.fi. Yhtiö lähettää sinulle myös palautustunnuksen, jonka avulla voit maksuttomasti palauttaa tilaamasi tuotteen (EU:n ulkopuolella sinun tulee kuitenkin maksaa toimituskustannukset palautuksesta). Yhtiö ei ota vastaan palautuksia ellei ne ole tehty siten kuin tässä kappaleessa on sovittu.

Jotta tuote voitaisiin palauttaa, sen tulee olla käyttämätön ja ehjä. Tuotteiden tulee olla hyvin pakattu, mielellään käyttäen samaa pakkausta, joissa ne on alunperin toimitettu.

Yhtiö palauttaa sinulle tuotteen hinnan saatuaan tiedon siitä, että aiot käyttää peruutusoikeutta ja kun palautettu tuote on toimitettu Yhtiölle.

Yhtiön mahdollisesti tarjoamat mittatilaustuotteet tai muuten erityisesti sinua varten suunnitellut tuotteet kuten ryijysuunnittelupalvelun tulokset tai ryijysuunnittelupalvelun perusteella lähetyt, erityisesti sinua varten kootut materiaalipaketit eivät ole peruutusoikeuden piirissä. Yhtiön tarjoamat palvelut ovat vain rajoitetusti peruutusoikeuden piirissä, kuten alempana on täsmennetty (Koulutus- ja suunnittelupalvelut).

Virhevastuu ja reklamointi virheistä

Sinun tulee ostajana huolellisesti tarkastaa vastaanottamasi tuote. Mikäli tuotteessa on toimitushetkellä virhe tai se on vahingoittunut, sinun tulee ilmoittaa virheestä viipymättä huomattuasi virhe ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa Yhtiölle seuraavan sähköpostiosoitteeseen: myynti@iltamaa.fi. Mikäli laiminlyöt edellä mainitun tarkastamis-/ilmoitusvelvollisuutesi, Yhtiö ei vastaa tuotteessa olevasta mahdollisesta virheestä tai vahingosta.

Mikäli tuotteessa on vika tai toimitus on muuten virheellinen, Yhtiöllä on aina ensisijaisesti oikeus korjata suorituksensa korjaamalla viallinen tuote tai toimittamalla ehjä tuote, ja kauppa voidaan purkaa ainoastaan mikäli Yhtiö ei pysty korjaamaan suoritustaan kohtuullisen ajan kuluessa. Viallinen tuote tulee Yhtiön ohjeiden mukaisesti palauttaa yhtiölle, lähtäkohtaisesti samalla menettelyllä kuin etämyynnissä tehdyn kaupan peruuttamisen osalta on sovittu yllä.

Selvyyden vuoksi muun muassa seuraavia ei kuitenkaan katsota virheeksi Yhtiön suorituksessa: ryijypakettiin liittyvien materiaalien loppuminen mikäli tämä johtuu ostajasta tai tämän käyttämästä kutojasta, tyytymättömyys ryijypakettiin liittyvän ryijyn lopputulokseen, tai muutenkaan Yhtiön myymien tuotteiden soveltumattomuus asiakkaan yleiseen tai erityiseen tarkoitukseen.

Koulutus- ja suunnittelupalvelut

Koulutus- ja suunnittelupalveluihin sovellettavat yhteiset ehdot

Yhtiö tarjoaa toimialaansa liittyviä koulutus- ja suunnittelupalveluita lähtökohtaisesti siten, että se antaa asiakkaalle etukäteen kustannusarvion, ja laskuttaa asiakasta toteutuneen työajan perusteella sen jälkeen, kun koulutus on saatu loppuun. Minimiveloitus on 1 tunti.

Tilaamalla koulutus- tai suunnittelupalvelun ajankohdalle, joka on alle 14 päivää tilauksen tekemisestä, pyydät palvelun suorittamista ennen etämyyntiin liittyvän peruutusoikeusajan umpeutumista, ja täten luovut peruutusoikeudestasi siltä osin, kuin palvelu suoritetaan loppuun ennen peruutusoikeuden käyttämistäsi. Tilattu koulutus- tai suunnittelupalvelu voidaan joka tapauksessa perua 24 tuntia ennen koulutuksen ajankohtaa. Mikäli tilattu koulutus- tai suunnittelupalvelu perutaan tätä myöhemmin tai sitä ei peruta lainkaan, niin toteutumatta jääneestä palvelusta laskutetaan kustannusarvion mukaisesti. Erityisen laajojen toimeksiantojen kohdalla Yhtiö pidättää oikeuden laskuttaa toimeksiannon osittain tai kokonaan ennakkolaskulla kustannusarvion mukaisesti.

Yhtiö laskuttaa asiakasta myös koulutus- tai suunnittelupalveluun liittyvistä matka- tai majoituskuluista toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Koulutus- ja suunnittelupalveluihin sovelletaan muilta osin näitä Ehtoja. Mikäli muiden Ehtojen lausekkeiden ja tässä sopimuskohdassa olevien erityisten ehtojen välillä on ristiriita, tämän kohdan ehtoja sovelletaan ensisijaisesti.

Erityisesti suunnittelupalveluihin sovellettavat ehdot

Suunnittelupalvelun sisältönä on se, että asiakas toimittaa Yhtiölle kuvan, jonka perusteella Yhtiö luo ryijymalliksi kelpaavan asiakirjan, sekä tyypillisesti luettelon materiaaleista, joilla edellä mainittu ryijy voidaan toteuttaa. Lisäksi Yhtiö saattaa suunnittelupalvelun puitteissa antaa muutakin neuvontaa ja tukea ryijyn toteuttamisessa. Yhtiö pidättää oikeuden laskuttaa mahdollisista lisätöistä kuten varsinaisen suunnittelutapaamisen jälkeen esitettäviin kysymyksiin vastaamisesta suunnittelupalvelusta perittävin tuntihinnoin.

Osana ryijysuunnittelutoimeksiantoa Yhtiö myöntää sinulle luvan käyttää Yhtiön sinulle toimittamaa ryijymallia yksinomaan yksityiseen käyttöön siten, että saat valmistaa tai valmistuttaa rajoittamattoman määrän ryijyjä mallin mukaisesti omaan käyttöösi. Mallia ei saa hyödyntää kaupallisesti tai muutenkaan liiketoiminnassa ilman Yhtiön etukäteistä, nimenomaista lupaa, eikä ryijymallista saa toimittaa kopioita kolmansille osapuolille muuten kuin ryijyjen valmistuttamiseksi yksityiseen käyttöösi. Tällöinkin sitoudut varmistamaan, että kyseinen ulkoinen valmistaja ei käytä ryijymallia muuten kuin ryijyn valmistamiseksi sinulle.

Yhtiö ei osallistu varsinaiseen ryijyn kutomiseen tai valmistamiseen, eikä Yhtiö missään tapauksessa vastaa siitä, että lopullinen ryijy on toteutettu ammattitaitoisesti tai hyvin, että se miellyttää asiakasta tai vastaa asiakkaan tarpeita. Yhtiö vakuuttaa, että sen toimittaman materiaalilistan tulisi riittää ryijyn toteuttamiseen, mutta ei vastaa siitä, mikäli ryijyn toteuttamiseen ei riitä materiaalia esimerkiksi johtuen virheellisestä tai Yhtiön ohjeiden vastaisesta työtavasta tai materiaalien osittaisesta turmeltumisesta.

Antamalla Yhtiölle suunnittelupalvelutoimeksiannon vakuutat, että sinulla on oikeus toimittaa kuva/malli ryijyn suunnittelemista varten, ja olet tarvittaessa saanut asianmukaisen luvan kuvaan/malliin sisältyvien tekijänoikeuksien haltijoilta. Yhtiö pidättää oikeuden kieltäytyä ryijysuunnittelutoimeksiannosta siltä osin, kuin lähteenä käytettävä kuva/malli on lainvastainen, rikkoo kolmansien oikeuksia, on rivo, tai on muuten hyvien tapojen tai yleisen moraalin vastainen.

Tilaamalla Yhtiöltä suunnittelupalvelun annat Yhtiölle oikeuden käyttää tilaamaasi työtä referenssinä hyvän tavan mukaisesti. Yhtiö ei kuitenkaan muuten hyödynnä sinulle laadittua ryijymallia.

Tietosuoja

Yhtiö noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuojavaltuutetun ohjeita toiminnassaan. Yhtiön tietosuojaan liittyvä käytäntö on nähtävillä osoitteessa: www.iltamaa.fi.

Ylivoimainen este

Mikäli Yhtiö ei pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan sinua kohtaan johtuen esimerkiksi tuotannon tai logistiikan katkoksista, jotka johtuvat tulipalosta, työtaistelutoimenpiteestä tai lakosta, pandemiasta, tai muusta yllättävästä ja Yhtiön kontrollin ulkopuolella olevasta esteestä, kyseistä sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämistä ei katsota sopimusloukkaukseksi niin kauan kuin edellä mainittu este jatkuu (“Ylivoimainen este”). Mikäli Ylivoimainen este kestää vähintään 14 vuorokautta, sinulla on kuitenkin rajoittamaton oikeus perua tilauksesi, elleivät tilaukseen liittyvät tuotteet ole osittain tai kokonaan jo laitettu kuljetettaviksi.

Muutokset Ehtoihin

Yhtiöllä on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä Ehtoja tai muita verkkokauppaan liittyviä ehtoja lataamalla uuden version kyseisistä ehdoista verkkosivuilleen.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaan liittyviä säännöksiä.

Ehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttaja-asiakkailla on lisäksi mahdollisuus viedä näihin Ehtoihin liittyvä riitä Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa kuluttajansuojaviranomaisen toiminnasta: www.kkv.fi/en/.